poniedziałek, 21 listopada 2011

Autorem Webquestu jest mgr Marta Kuś
- pedagog szkolny
w Szkole Podstawowej nr 1
w Rudzie Śląskiej
WebQuest dla uczniów klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Rudzie Śląskiej
ul. Gen. Hallera 12
41- 709 Ruda Śląska
Ten WebQuest powstał w ramach szkolenia metodycznego 
w projekcie 
BELFER ONLINE